Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Testbädd: Storskaligt landbaserat vattenbruk

För att mat från havet kommer odlas på land.

Projektet Testbädd för storskaligt vattenbruk lägger grunden för en avancerad testbädd för utvecklingen av ett storskaligt, hållbart och cirkulärt landbaserat vattenbruk. Bakgrunden är ett systemskifte som innebär att vattenbruk framöver oftare kommer att bedrivas på land snarare än i havet.


Projektet ska ta fram ett koncept för en testbädd som gör det möjligt att genomföra avancerade tester för att föda upp, eller odla, till exempel fisk, alger och skaldjur i system där resurser cirkuleras. Det handlar om att skapa förutsättningar för att testa bland annat vattenrening, restproduktsnyttjande, automation och konstruktionsmaterial i ett slutet cirkulärt system. Testerna ska utgå från systemperspektiv, resurseffektivitet och goda livsmiljöer som ger hög tillväxt och kvalitet.


Satsningen på en storskalig testbädd motiveras av ett systemskifte där landbaserat vattenbruk förväntas växa. För närvarande importerar vi 72 procent av all sjömat som äts i Sverige. För odlad fisk är den siffran 90 procent. Genom att satsa på landbaserat, cirkulärt vattenbruk i Sverige finns stor potential att bygga en vattenbrukssektor som på ett hållbart sätt kan skapa både arbetstillfällen och självförsörjning vad gäller sjömat.


Flera aktörer etablerar sig runt Sotenäs med sina vattenbruksverksamheter och utvecklingen av testbädden förväntas också locka fler underleverantörer och producenter av biomassa att förlägga verksamhet, forskning och utveckling till området.


Projektet Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk samlar parter från näringsliv, akademi, och innovationsstödaktörer som tillsammans utvecklar och förankrar konceptet för testbädden. Slutprodukten blir ett investeringsunderlag för nyckelaktörer att fatta beslut kring för finansiering, organisation och initiering av verksamheten i nästa steg.


Låter detta intressant för dig och din organisation? Välkommen att höra av dig. Dörren står öppen för fler intressenter.

Kort fakta

Period: 17 maj 2021 - 29 september 2023

Projektledare: Sotenäs kommun

Partners: Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Innovatum Science Park, Linköpings universitet, RISE (Research Institutes of Sweden), Chalmers Industriteknik, Swedish Algae Factory, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Volta Greentech

Program: Vinnova
Totalbudget: 12 170 000 kr

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Julia Skälegård

Symbiosutvecklare


julia.skalegard@sotenas.se

0705 - 641 538