Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Testbädd - Storskaligt landbaserat vattenbruk

För att göra Sverige ledande inom smart, hållbart och cirkulärt landbaserat vattenbruk

Projektet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk” lägger grunden för en avancerad testbädd för ett smart, hållbart och cirkulärt vattenbruk. Vi är inne i ett systemskifte som innebär att vattenbruk oftare kommer att bedrivas på land, därför behövs en testbädd för utveckling och verifiering av nya odlingsmetoder, arter och teknologier för vidareförädling av biomassa.


- Det händer så otroligt mycket på det här området. Ska vi detta att växlas upp i större skala, så behöver vi verkligen testbäddar för att verifiera teknik, fiskens välmående och systemen, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum Science Park.


Testbädden som nu designas ska göra det möjligt att genomföra avancerade tester för att odla och hålla olika arter av vattenlevande organismer, till exempel fisk, ryggradslösa djur och alger. Testbädden kommer att innefatta en produktionsdel med möjlighet att optimera odling av de olika arterna i en högteknologisk och digitaliserad miljö. Ytterligare en del fokuserar på process- och bioteknik för att maximera värdet på den odlade biomassan. Att ha båda dessa infrastrukturer nära varandra tror vi innebär en stor logistisk fördel och snabb återkoppling mellan de båda delarna. 


- Vi har en växande världsbefolkning som behöver näringsriktig och bra mat. Sjömat är en möjlighet. Det handlar inte bara om fisk, utan det finns många andra organismer i havet vi kan använda. Alger till exempel finns ett ökat intresse för. Liksom ryggradslösa djur som sjöborrar, sjögurkor och musslor, säger Kristina Snuttan Sundell, professor på Göteborgs universitet.


Fokus ligger på tester i saltvatten i så kallade RAS-anläggningar - Recirculating Aquaculture Systems. I ett sådant system cirkuleras vatten och andra resurser och därför utformas anläggningen för att kunna testa även t.ex. vattenrening, automation, konstruktionsmaterial och nyttjandet av restprodukter i slutna cirkulära system. I slutna, recirkulerande anläggningar kan man ha god kontroll över processen och optimera miljön för såväl de odlade organismerna, som utbytet mellan anläggningen och den omgivande miljön. Testmiljön ska bli snabbfotad och flexibel med mindre enheter och samtidigt kunna köra större tester över längre tid. 


- Vi ska återskapa det man fysiskt jobbar med i en digital bild, som möjliggör att man kan analysera datan från testbädden. Den digitala testbädden kan man sedan använda för att simulera framtidens tester, säger Peter Karlsson, Strategic Account Manager på Siemens.   


Satsningen på en storskalig testbädd motiveras av ett systemskifte där landbaserade vattenbruk blir fler och då behövs möjligheter för näringslivet att testa och verifiera. Vi ser en ökad efterfrågan på hållbart producerad och näringsriktig mat. Dessutom blir förmågan att ta vara på sidoströmmar från vattenbruk och beredningsindustri allt viktigare, så att dessa resurser kan förädlas eller bli råvaror in i andra processer. Utvecklingen skapar tillväxt i en hållbar ny sektor som ger arbetstillfällen och ökad självförsörjning, både av sjömat och andra produkter som görs på marin råvara. En förstudie har visat på behovet att utveckla en testbädd för storskaliga vattenbruk för att kunna stötta en sådan utveckling.  


Projektet “Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk” samlar parter från näringslivet och akademin, som tillsammans med innovationsstödsaktörer utvecklar och förankrar konceptet och tar fram ett investeringsunderlag för att i nästa steg kunna bygga en fysisk testbädd. 

Är du en potentiell användare och kund i en sådan här testbädd?

Ser du samarbetsmöjligheter kring uppbyggnad, drift eller något annat?

Är det här något som din organisation skulle vara nyfiken på att vara med och bygga upp och finansiera? Låter detta på något sätt intressant för dig och din organisation?


Välkommen att höra av dig! Dörren står öppen för fler att vara med och arbeta för Sveriges mest avancerade testbädd för recirkulerande vattenbruk.

 

Testbädd - Storskaligt landbaserat vattenbruk (Steg 2) är numera ett initiativ som lever vidare efter projektslut. Läs mer här


Kort fakta

Period: 17 maj 2021 - 30 september 2023

Projektledare: Sotenäs kommun

Partners: Siemens, Reforcetech, Rena Quality, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Innovatum Science Park, Linköpings universitet, RISE (Research Institutes of Sweden), Chalmers Industriteknik, Swedish Algae Factory, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Volta Greentech, Sotenäs kommun, Jumo Mät- & Reglerteknik, Saga Aqua

Program: Vinnova
Totalbudget: 12 210 000 kr


Med finansiering från:

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll