Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Fiskereturen

- Subvention för insamling, återvinning eller destruktion av uttjänta eller förlorade fiskeredskap

Fyll i en bildbeskrivningstext

Syftet med projektet är att upprätta ett nationellt system för insamling av uttjänta eller förlorade fiskeredskap.

Målet är att skapa en nationell tjänst där uttjänta fiskeredskap omhändertas efter en kvalitetssäkrad och miljömässig process. Genom detta minskar uppkomsten av nedskräpande fiskeredskap i våra hav, sjöar och stränder. Övergivna fiskeredskap samt fiskeredskap som bryts ned av UV-strålning eller processer i naturen är identifierat som en betydande källa till mikroplast.


Det långsiktiga målet är därför att fiskeredskap ska tas om hand så snart de blivit uttjänta genom etablerandet av ett återvinningssystem som i sin tur stödjer ett bättre cirkulärekonomiskt system


Kort Fakta:

Period: 1 juli 2019 - 30 juni 2022

Projektledare: Fiskareföreningen Norden

Partner: Stiftelsen Håll Sverige Rent, Båtskroten Sverige AB, Sotenäs kommun

Program: Upphandling Hav- och Vattenmyndigheten

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll