Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

SETS

Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

Projektet Scandinavian Electric Transportation System (SETS) har som sitt främsta mål att skapa grunden för spridningen av miljövänliga energilösningar baserade på högenergibatterier, detta är en utav KASK-regionens viktigaste punkter inom infrastruktur, särskilt inom hamnar och i sjöfartssektorn. Detta måste ske i nära samarbete mellan offentliga aktörer, kommuner, hamnar och den privata sektorn. Det är viktigt att detta arbete sker på ett allomfattande sätt, där alla krafter tas i beaktning, och där kreativa miljöer uppmuntras. Det är också viktigt att utvecklade fall baseras på lokala kompetenser och stöds av ett lokalt kunskapsutbyte. Det kommer också att vara centralt för projektet att det leder till en verklig förändring och de fall som utvecklas även kan användas i andra områden för att göra en liknande övergång, så att regionens transportcentra klarar en snabb och effektiv övergång till mer miljövänliga energiformer.

Det preliminära projektet kommer även att avgöra grunden för genomförandet av ett gemensamt treårigt transnationellt projekt, bland annat genom att identifiera potentiella partners i regionen.

Fullskaligt projekt förväntas tillämpas hösten 2018.

Kort fakta

Period: 2017-11-15 - 2018-06-30

Länder: Danmark, Sverige

Projektledare: Fredrikshavn kommune

Partner:

Totalbudget: 90 890 EUR

Program: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll