Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

IoT - Internet of Things

Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios: En fallstudie hos Sotenäs kommun


Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att öka lönsamheten, effektiviteten transparensen i industriell symbios Systemet (ISS) i Sotenäs genom att implementera IoT. Det primära syftet med IoT-plattformen är informationsdelning mellan olika aktörer inom ISS med hjälp av IoT-sensorer, automatiska affärssystems-anslutningar och manuell datainmatning. Projektet kommer också att lägga tonvikten på IoT-plattformens skalbarhet vilket gör det möjligt för andra företag, kommuner och till och med allmänheten att ansluta sig till plattformen och konvertera den till en IoT-hubb.


Förväntade effekter och resultat

Ett effektivt och transparent industriell symbiossystem som säkerställer konkurrensfördelar för företag:


  • Ökad och förbättrad användning och hantering av resurser och avfall.
  • Minskad miljöpåverkan.
  • Hållbar tillväxt och en förbättrad social miljö i Sotenäs
  • Nya arbetstillfällen och ökad ekonomisk aktivitet.
  • Andra kommuner och symbiossystem får ett bra exempel vilket kan motivera dem till att implementera IoT.


Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på existerande kunskap samlad genom relevanta projekt som drivits av Sotenäs kommun och KTH inom följande områden.


  • Öka medvetenheten bland relevanta aktörer för behovet av IoT inom industriell symbiossystem.
  • Skapa en förståelse för hur informationsdelning mellan organisationer i symbiossystemet ser ut idag.
  • Utveckla en första iteration av IoT-plattformen och visa på dess funktionalitet.
  • Ta nödvändiga steg för att försäkra att IoT-plattformen blir en IoT-hubb.


Kort fakta

Koordinator: Sotenäs kommun - Sotenäs Symbioscentrum

Bidrag från Vinnova: 4 937 342 kronor

Projektets löptid: juli 2018 - juni 2021

Utlysning: Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Ansökningsomgång: Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018


Med finansiering ifrån:

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll