Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) gäller sedan den 24 oktober 1998 och innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.


Sedan 2007 har PuL ändrats på så sätt att PuL:s hanterings-regler inte gäller för behandling av personuppgifter i ostrukturerad form inom myndigheten. Detta innebär att det är tillåtet med personuppgifter i löpande text i ordbehandlings-program, i löpande text på Internet, i ljud- och bild-upptagningar samt i e-post. Behandlingen av personuppgifterna är tillåten så länge den inte kränker den personliga integriteten.


De personuppgifter som du till exempel lämnar i samband med en ansökan eller anmälan hos Sotenäs kommun kommer att registreras och användas för att ta hand om ditt ärende. Genom att skicka in exempelvis en ansökan/anmälan medger du också att informationen får lagras, sparas och bearbetas i register av personuppgiftsansvarig.

 

Att få ut uppgifter

Om uppgifterna inte är sekretessbelagda ligger de under offentlighetsprincipen men uppgifterna kommer bara användas för det ändamål som du lämnat dem för. Enligt lagen har du en gång per år rätt att skriftligen begära ut vilka av dina personuppgifter som behandlas av Sotenäs kommun.


Detta gör du på adressen:

Sotenäs Kommun

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn


På denna adress kan du också begära rättelse av dina personuppgifter.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MATHIAS SKARP

Projektkommunikatör


mathias.skarp@sotenas.se

0765 - 402 156