Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Cirkulär Bioekonomi i Sotenäs

Cirkulär bioekonomi i Sotenäs 2.0 - organiskt restavfall blir KRAV råvara

I Sotenäs kommun arbetar delar av näringslivet med industriell symbios som metodik för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Industriell ekonomi innebär att ett företags avfall/restprodukt blir till nästa företags råvara där samverkan skapar större nytta än när var och en själva optimerar sin verksamhet. I Sotenäs omvandlas avfall och processvattenreningsslam från den lokal livsmedelsindustrin till biogas. Energin från biogasen används lokalt och biogasanläggningens restavfall skall i sin tur användas till KRAV-certifierad gödning till lokalt lantbruk.


Syftet med detta projekt är att öka mängden KRAV-certifierad gödning från den lokala biogasanläggningen till trädgårds- och jordbruksföretag i SME-storlek.

Projektet kommer att etablera en klustersamverkan med aktörer längs hela värdekedjan från innehavare av potentiellt substrat till mottagare av KRAV-certifierad gödning.


Kort fakta

Period: 1 januari 2020 - 31 december 2021

Projektledare: Louise Staxäng-Torbäck, Sotenäs kommun

Samverkanspartners: Klevs Gård Bovallstrand AB, Renahav Sverige AB

Program: Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Totalbudget: 1 413 774 kr

jordbruksfonden
jordbruksfonden

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll