Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Blue Circular Nets: CIRCNETS

 

Marina återvinningscentralen i Sotenäs kommun har under flera år arbetat med insamling och sortering av uttjänta fiskeredskap. Under tre år drevs ett projekt som hette Smart policy som vi, tillsammans med Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten testade hur det kommande producentansvaret och standardiseringen för fiskeredskap kunde och borde se ut för att fungera så bra som möjligt. Resultatet fick vi efter att ha samlat in erfarenheter och fakta samt testkört de olika momenten ifrån förordningen på den Marina återvinningscentralen.

 

Havs och vattenmyndigheten rekommenderade Sotenäs kommun och den Marina återvinningscentralen att gå med i projektet CIRNETS som beskrivs nedan. Vi in med all den erfarenhet vi har som ett ”best practice” samtidigt som vi kan inhämta viktig information om fortsatt cirkularitet och återvinning med nya parter.

 

Långa avstånd och brist på kritisk massa är viktiga utmaningar för att organisera avfallshanteringen i många delar av de norra, perifera och glesbefolkade områdena i Europa. Detta framhålls ännu mer när det gäller uttjänta fiskeredskap (EOL), som på grund av ändringarna i lagstiftningen måste samlas in separat.

 

Blue Circular Nets (CIRCNETS) är ett program finansierat (NPA) från Northern Periphery and Arctic 2021 - 2027, som kommer att stödja inrättandet av ett insamlingssystem för EOL-fiskeredskap i NPA-regionen. Att ta reda på hur insamlingen kan organiseras regionalt på ett mest effektivt och ekonomiskt sätt, som också följer principen om att "inte gör någon betydande skada", kräver att man tittar på lösningar från andra regioner, som redan har tagit steg mot detta. Men insamlingen av fiskeredskap öppnar för en möjlighet att gå vidare mot en mer cirkulär ekonomi och ta reda på hur det insamlade materialet kan återvinnas regionalt.

 

CIRCNETS kommer att skapa lösningar för båda dessa frågor genom att utarbeta en plan för insamling, behandling och återvinning av EOL-fiskeredskap i NPA-regionen. Projektpartnerskapet omfattar organisationer från Finland, Sverige, Norge, Irland, Island, Färöarna och Grönland.

Kort fakta

Period: 1 januari 2023 - 31 december 2025

Projektledare: Oulun yliopisto

Projektpartners: University of Oulu (Finland), MarEco Ltd (Iceland), Municipality of Sotenäs (Sweden), National University of Ireland, Galway (Ireland), Norwegian University of Science and Technology (Norway) and Western Development Commission (Ireland).

Program: Europas Northern Periphery and Arctic 2021–2027 program
Totalbudget: 1 500 000 EUR var av Sotenäs kommuns del är 200 000 EUR

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Maria Pettersson

Utvecklare - Marin återvinning


maria.pettersson@sotenas.se

0736 - 640 212