Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Hållbar kunskapsturism 2.0

Strategisk implementering och praktiskt genomförande av konceptet ”hållbar kunskapsturism".

Projektet bygger vidare på ett samverkansprojekt, där fyra kommuner på västkusten tog fram ett koncept för Hållbar kunskapsturism. Förhoppningen är att på sikt skall det finnas en möjlighet för kommuner och näringslivet att visa upp visa upp pågående hållbara projekt/initiativ för både besökare, invånare samt företag.

 

Genom att sprida hållbar kunskap genom konceptet innebär det någon form av paketering för att nå ut med kunskapen. Ett sett Sotenäs kommun praktiskt vill visa upp kunskapen är genom Showrooms. Där vill vi att besökaren skall få förståelse för arbetet med plast i havet och Sveriges enda Marina återvinningscentral där havsplast och uttjänta fiskeredskap samlas in, sorteras och blir till nya produkter. Vidare så har Sotenäs ett av Sveriges ledande industrikluster inom symbios och Sotenäs Symbioscentrum är en mötesplats för företag, akademi, skola och offentlig sektor som arbetar för omställning till en cirkulär ekonomi.

 

Tillsammans får vi många besökare som vill se på den hållbara kunskapen, kan vi genom denna kunskap skapa ett koncept som möjliggör ett långsiktigt affärsdrivet arbetssätt för att fler skall kunna ta till sig kunskapen. Vi ser även stora möjligheter att sprida besökarna över hela året vilket ökar möjligheterna för fler företag att ha öppet året runt, vilket i sin tur ökar attraktionen för platsen hela året.

 

Nu ska koncepten praktiskt testas i Sotenäs kommun med förhoppningen att komma fram till att konceptet fungerar för att fler skall arbeta med hållbarhet och kunna sprida hållbar kunskap. 

Kort fakta

Period: 26 april 2022 - 28 februari 2023

Projektledare: Sotenäs kommun

Program: Tillväxtverket - Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling inklusive världsarv och biosfärsområden.


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll