Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Aqua Symbios


Sotenäs Symbioscentrum hyrde en fastighet på Fisketången, denna anläggningen var en testbädd som gick under namnet ”Aqua Symbios”. Syftet med testbädden var att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag och akademier att testa och utveckla sina tekniker och verksamheter, för att sedan kunna ta steget till storskalig kommersialisering.

Nedan presenteras några utav företagen som är anslutna till Aqua Symbiosen:

West Coast Smolts Sweden AB 


Vill starta en hållbar RAS-odling av smolt. Företaget kommer att importera befruktade laxägg från Island, kläcka dessa och odla därefter till smolt. Dem blir alltså första delen i näringskedjan vid laxodling på land i recirkulerande system. Vikten kommer att läggas på ordet "Hållbart". Företaget kommer att kunna garantera dess kunder en hållbart odlad smolt där rester från fiskgrossister, beredningsindustrins rens etc. kommer att utgöra grunden i det foder som används vid uppfödningen. Filosofin är att ta fram ett "livsmedel" som är lönsamt även ur deras egna perspektiv. Målet är att kunna växa, skapa nya gröna arbetstillfällen både för män och kvinnor samtidigt som dem tjänar pengar.

Stephen Andreasson, West Coast Smolts

Tel. +46709166784
www.smolts.se Länk till annan webbplats.

Swedish Algae Factory AB

Swedish Algae Factory extraherar ett supermaterial från kiselalger. Ett nanoporöst material som är naturligt designat för att ta upp synligt ljus effektivt, blockera UV-ljus samt ta upp och avge kemiska substanser effektivt. Materialet kan exempelvis nyttjas för att öka effektiviteten i solceller, som ett UV filter i solskyddskrämer och plaster samt som en mer miljövänlig ingrediens inom ekologisk kosmetik. Materialet produceras samtidigt som vatten renas, värdefulla näringsämnen återvinns, koldioxid absorberas och även en värdefull organisk biomassa produceras.

Sofie Allert, CEO Swedish Algae Factory
+46703875509
sofie@swedishalgaefactory.com
www.swedishalgaefactory.com Länk till annan webbplats.


Smögenlax Aquaculture AB


Smögenlax Aquaculture planerar att bygga en laxodling på 6000 ton per år i Sotenäs. Fiskodlingarna kommer vara på land, i Recirkulerande Akvakultur System (RAS), utan utsläpp i havet.


Joel Oresten, Rena Hav

+46765 69 92 05
joel@renahav.se
http://smogenlax.com/ Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll