Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Producentansvar med SFPO: Etablering av en producentansvarsorganisation som främjar återvinningen av fiskeredskap


Syftet med projektet är att i samverkan kunna bidra till en framtida fungerande modell för hur en producentansvarsorganisation för det svenska yrkesfisket skall kunna bildas, bedrivas för att främja återvinningen av fiskeredskap, samt leda arbetet med den svenska standarden för fiskeredskap.

 

En viktig del i projektet är att förmedla och föra in den kunskap om fiskeredskap som finns på den marina återvinningscentralen i Sotenäs, in i arbetet med en svensk standard för fiskeredskap. Huvudsyftet med projektet är att skapa en modell där SFPO (Sveriges Fiskares Producentorganisation) blir den drivande organisationen med arbetet kring producentansvar.

 

Tidigare har Marina återvinningscentralen tagit emot mycket fiskredskap från deponi men för att ställa om till flöden anpassade för det kommande producentansvaret så behöver vi planera tillsammans med den kommande producentansvarsorganisationen. Vi behöver analysera vilka mängder redskap det redan finns, samt hur man bäst samlar in uttjänta fiskeredskap för att fiskeredskapen inte skall bli slängda på havets botten eller bli liggande i naturen.

Kort fakta

Period: 1 april 2023 - 31 december 2025

Projektledare: Sotenäs kommun

Projektpartners: Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)

Program: Jordbruksverket: Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
Totalbudget: 5 328 173 SEK


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Willy Karlsson

Symbiosutvecklare

 

E-postadress:

willy.karlsson@sotenas.se

0523 - 00 00 00