Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

SNIUS - SWEDISH NETWORK FOR INDUSTRIAL AND URBAN SYMBIOSIS

Projektet syftar till att ge kunskapsbaserat stöd till intressenter som kan leda faciliteringsinsatser för att göra dem mer effektiva.


Industriell och urban symbios involverar tvärsektoriella samarbeten med flera aktörer som möjliggör ökad värdeskapande från sekundära resurser. Industriell och urban symbios är en effektiv möjliggörare för mer cirkulära och biobaserade ekonomier. I Sverige, där de lägre hängande frukterna ofta redan plockats, kräver en uppskalning av industriell och urban symbios, för att nå

potentialen, en systematisk facilitering.


Projektet kommer att sammanställa relevant vetenskaplig och praktisk kunskap om industriell och urban symbios, med särskilt fokus på faciliteringsgsmetoder och verktyg, och kommer att utveckla en inledande version av en verktygslåda som hjälper relevanta svenska intressenter att initiera och främja ett effektivt faciliteringsarbete för industriell och urban symbios.


Verktygslådan kommer att göras fritt tillgänglig via en webbplattform som också kommer att utvecklas inom projektet. Sist, men inte minst, kommer projektet att undersöka möjligheterna att säkerställa ytterligare resurser för att skala upp innehållet och tillgängligheten på plattformen samt säkra medel för mer faciliteringsinsatser på lång sikt.


Kort fakta

Period: 17 maj 2019 – 31 dec 2019

Projektledare: Linköpings universitet

Partner: RISE, Linköpings universitet, Sotenäs kommun

Finansiär: Vinnova


Med finansiering ifrån:

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll