Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

ENSILAGE

Ensilering av Näringsrika Sidoströmmar från fiskberedning Innebär Lokal Akvakultur med God miljö och Ekonomi


Industriell beredning av fisk och skaldjur ger upphov till enorma mängder biprodukter. Restprodukterna har ett högENSILAGE Länk till annan webbplats.t näringsvärde men är trots det betingade med ett lågt värde och betraktas som avfall eller i bästa fall som fiskmjölsråvara. Produktionen av fiskmjöl förutsätter kontinuerlig tillförsel av råvara och kan kritiseras för att delar av råvaran utgörs av fullt ätlig vildfångad fisk. Dessutom är fiskmjölsproduktionen energikrävande, och värmen som tillförs kan skada de mycket känsliga fetterna och proteinerna i råvaran.

Projektet skall möjliggöra användningen av en alternativ metod som är enklare och mildare (ensilering) för att tillvarata värdet i biprodukter från fisk och skaldjur. Att ensilera är en gammal teknik som på ett effektivare sätt kan återföra näringen i biprodukterna till livsmedelskedjan. Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, myndigheter och privata företag.

 

Ambitionen är att arbetet skall generera ny användbar kunskap som möjliggör för nya värdekedjor, lokala företag, investeringar, ökade intäkter, ökad sysselsättning i kustsamhällen, minskad miljöpåverkan och ökat anseende för företag inom fisk- och skaldjursindustrin.

Kort fakta

Period: 2017-01-01 till 2020-12-31

Länder: Sverige Projektledare: RISE

Partner: Chalmers tekniska högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet, Rena Hav AB, Sotenäs kommun, DuPont Industrial Biosciences, Linkan Feed Ingredients AB, LiqTech International A/S, ReTreck AB, Ircon Drying Systems AB Totalbudget: 11 603 000 SEK

Program: FORMAS

Fyll i en bildbeskrivningstext

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll