Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Fiskereturen 2.0

Fyll i en bildbeskrivningstext

 

Fiskereturen 2.0, en insamlingstjänst vars syfte är att ta emot uttjänta fiskeredskap som inte längre kan användas eller inte längre behövs för att sedan ta hand om dessa på ett miljöriktigt sätt. Sotenäs kommun har upparbetade kontakter och erfarenheter i det tidigare projektet ”Fiskereturen” och nu kommer projektet vidareutveckla det nationella initiativet för insamling och återvinning av uttjänta fiskeredskap i Fiskereturen 2.0.


Projektet förväntas bidra till Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om insamling och återvinning av fiskeredskap och fritidsbåtar, där Havs- och vattenmyndigheten ska lämna en slutlig redovisning av resultatet av uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 februari 2025. Projektet Fiskereturen 2.0 förväntas också leda till att förstärka det arbete som utförs med att uttjänta fiskeredskap samlas in och sorteras för att möjliggöra återbruk/materialåtervinning och i sista hand energiåtervinning och på så sätt bidra till Sveriges första handlingsplan för plast som ett stort steg för att ligga längst fram i klimatomställningen.


Kort fakta

Period: 1 juni 2022 - 30 november 2024

Projektledare: Sotenäs kommun

Finansiär: Havs och Vattenmyndigheten

Totalbudget: 12 000 000 SEK

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

THomas Ericsson

Platschef - Marin återvinning


thomas.ericsson@sotenas.se

0722-062804