Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

EKO Etablering av cirkulärt och vallbaserat bioraffinaderi i Norra Bohuslän


Projektet ska undersöka förutsättningarna att etablera ett grönt bioraffinaderi där högvärdigt foderprotein ska utvinnas ur vall bestående av gräs och klöver. Proteinet blir en foderkomponent till lantbruksdjur, en bransch med stort behov av hållbart, kostnadseffektivt och högvärdigt protein, där dagens import av sojaprotein mer och mer ifrågasätts.

 

Vall har idag begränsad avsättning och används primärt till nötkreatur eller gröngödsling. Men om den förädlas i ett bioraffinaderi får den minst samma proteinvärde som sojabönor och kan även användas till enkelmagade djur, samtidigt som restströmmar tas tillvara. Idag är restströmmarna från bioraffinaderiet huvudsakligen utpekade som biogaskomponent med påföljande gödselråvara. Men pågående forskning visar att restprodukten även kan användas som fiberråvara till komposit och andra byggnadsmaterial Det finns stor potential att minska importbehovet av protein samtidigt som svenska lantbruksföretag får ytterligare en näringsgren i sina företag, samtidigt som cirkulära flöden i form av lokal energi, gödning och fiberråvara uppstår.


Kort fakta

Period: 1 oktober 2022 - 30 november 2024

Projektledare: Sotenäs kommun

Projektpartners: Klevs Gård Bovallstrand och Chalmers Tekniska Högskola

Program: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Totalbudget: 4 289 442 SEK

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

STINA GOTTLIEB

Symbiosutvecklare


stina.gottlieb@sotenas.se

0721 - 433 898

Läs mer: