Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Till startsidan

Testbädd - Storskaligt landbaserat vattenbruk

Denna förstudie ämnar utreda hur en testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk ska etableras och organiseras, vad den ska innehålla och ge förslag på långsiktig driftsform.


Testbädden ska möjliggöra kostnadseffektiv utveckling av vattenrening och nyttiggörande av restprodukter i vatten.

Företag efterfrågar en tekniskt sofistikerad och storskalig testbädd, TRL 7–9, med inriktning på vattenrening och cirkulära system inför kommersiella lanseringar som uppfyller Sveriges mycket hårda miljökrav.

 

Målet med framtida tester är att utveckla kostnadseffektiva fullskaliga vattenreningslösningar för landbaserat vattenbruk, med re-cirkulerande system, med noll- eller negativa nettoutsläpp av närsalter och syreförbrukande ämnen till recipient. Med industriell symbios som angreppssätt ska vi med framtida testare utveckla lösningar där ett initialt näringstillskott blir en värdefull resurs som genererar intäkter i flera led, istället för utgifter.


De två samhällsutmaningar projektet ska inrikta sig mot är att säkra hållbart producerade näringsriktiga livsmedel (SDG 2, 3, 9, 12) och att motverka övergödning i hav och sjöar (SDG 13, 14).


Kort Fakta

Period: 6 maj 2020 - 5 feb 2021

Projektledare: Sotenäs kommun

Partner: RISE, Linköpings universitet, Göteborgs universitet

Program: Vinnova
Vinnova logo

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

LEIF ANDREASSON

Utvecklingsstrateg

 

leif.andreasson@sotenas.se

0523 - 66 46 96 

Sotenäs Symbioscentrum

Hagabergsindustrigata 1

456 31 Kungshamn

 

Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakta oss

Besökstid

Måndag - fredag

08:00 - 16:00

 

Skicka e-post


Du kan även hitta oss här