Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Spökfiskeprojekt

Stro hög med bärgade spökfiskeredskap ligger på en kaj

Syftet med projektet är att samla in förlorade fiskredskap med hjälp av dykare och yrkesfiskare i kombination med bottenstudier av ROV-kamera.


Målet med projektet är att genom insamlingen av spökfiskande redskap stärka bestånden av torsk, gråsej, bleka och hummer. Därigenom gynnas såväl yrkesfiske som turistnäringsfisket och fritidsfisket.

 

Projektet består i att yrkesfiskare genomför draggningar med så kallad trollhoppa/draggedragg längs bergskanter. Som stöd för draggningen kommer en ROV-kamera att användas. Vid fasta konstruktioner såsom vrakplatser, pirar och utfyllnader kommer dykare att samla in förlorade redskap.

Aktuellt

 

Sotenäs kommun bedriver under 2023 ett spökfiskeprojekt där yrkesfiskare draggar och proffsdykare dyker efter förlorade fiskeredskap. Projektet har varit mycket lyckosamt och flera hundra hummertinor har bärgats. Dessutom har många humrar, torskar släppts tillbaka i havet.

Från starten 2017 till senste summering i mars 2023 har projektet bärgat:

 

1250 Hummertinor

162 Havskräfteburar.

3 km garn/nät

4 hela trålar, (7,5 km Wire)

Massor med linor, plast, pilkar, dörjer m.m.

 

Projekten finansieras av EU:s Havs- fiskeri- och vattenbruksfond via Jordbruksverket. Medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom 1:4 EHFVF-medel för draggning och upptag av förlorade fiskeredskap


Kort fakta

Projektledare: Sotenäs kommun

Program: Havs- och fiskeriprogrammet

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll