Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Vård & omsorg - undersköterska 800/1500p

Vad är en undersköterska?

Vård och omsorg är ett stor bransch med många valmöjligheter och varierande arbetsuppgifter beroende på vad du vill jobba med och var du vill jobba.


Det är ett arbete nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. Det handlar även om att stödja och motivera vård- och omsorgstagare att göra det de själva klarar av för att leva ett så självständigt liv som möjligt.


Behovet av vård och omsorg är stort och växande i vårt samhälle. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden.


Att arbeta inom vården handlar om:

 • Att arbeta personcentrerat
 • Att arbeta utifrån självbestämmande och integritet
 • Att arbeta hälsofrämjande, salutogent förhållningssätt
 • Att anpassa kommunikation och bemötande till varje individ
 • Att uppmuntra och ha en motiverande, inspirerande och pedagogisk roll
 • Att arbeta förebyggande och minimera skada, smärta & lidande
 • Att ha kunskaper om lagar och förordningar som styr vårdarbetet

Läsa till Undersköterska på Symbioscentrum 1,5 år

Vård och omsorgsutbildningen på 3 perioder (1,5 år) omfattar 1500 poäng. Studietakten är 100%, helfartsstudier. Utbildningen är schemalagd till tisdagar och torsdagar och tillsammans med eget arbete sammanlagt beräknas det motsvara 40 timmars arbetsvecka.


På grund av förändringarna som genomfördes 1 juli 2021 i vård och omsorgsutbildningen, så är äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri och funktionsnedsättning och funktionshinder något som ingår för alla som väljer att läsa en vård och omsorgsutbildning. Som färdigutbildad undersköterska ger det dig bredd att stå på. Beroende på vilken inriktning du sedan väljer att arbeta inom så kan du bli allt från undersköterska, vårdare, personlig assistent, boendestödjare och mycket mer.


Nya vård- och omsorgsutbildningen

Utbildningsstrukturen i vård- och omsorgsutbildningen förändrades den 1 juli 2021. Förändringen innebär att utbildningen innehåller sju nya ämnen och att fem ämnen tagits bort. Innehållet från dessa fem har istället flyttats över till de nya ämnena. Syftet är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav som Socialstyrelsen har föreslagit för arbete som undersköterska.


Vård och omsorgscollege

Sotenäs kommun är tillsammans med Munkedal och Lysekil på certifierade som ett lokalt college. Vård- och omsorgscollege bygger på en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden. Läs mer : Vård- och omsorgscollege (vo-college.se) Länk till annan webbplats.


Upplägg

Du kommer att få vara med på många föreläsningar, men studierna bygger också på att du som studerande är aktiv och söker din kunskap både enskilt och i grupp.


Vi använder kursböcker, men givetvis också annan facklitteratur liksom internet och filmer. Du kommer att få vara med på en hel del praktiska övningar och grupparbeten.


I kommunikationen mellan lärare och studerande använder vi genomgående lärplattformen Vklass. På så sätt kommer du alltid åt instruktioner och annat oavsett var du befinner dig (bara du har tillgång till internet!). Det är också den vägen du lämnar in uppgifter i kurserna. OBS! Om du läser på heltid innebär det att du bör studera minst 40 timmar per vecka.Tänk på att detta kan komma att innebära att du behöver resa utanför kommunen, och att din APL-tid kan bli både dagar, kvällar och helger. Det innebär att du får räkna med både kostnad och tid för resorna.

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska är viktiga för att klara av studierna därför krävs det avklarade studier i SVA-grund.

Grundläggande datorvana är mer eller mindre ett måste för att klara av studierna. Du bör kunna hantera e-post, internet, ordbehandling och liknande funktioner. För att bedriva studierna behövs en dator. Det är en stor fördel om du har en egen dator. Om du inte har det kan du låna dator på skolan och sitta och göra dina uppgifter hos oss”.

APL

APL - arbetsplatsförlagt lärande, är en del av yrkesutbildningen. Det innebär att du under utbildningen kommer att göra praktik ute i vården på 4 veckor under varje termin, alltså tolv veckor på 1,5 år. Detta är viktigt för att du skall bli väl förberedd för ditt kommande yrke och kan inte valideras bort.KURSER I UTBILDNINGEN

 • Svenska 1 eller SvA 1 - 100p
 • Anatomi och fysiologi 1 -50p
 • Omvårdnad 1 - 100p
 • Social omsorg 1 - 100p
 • Psykologi 1 - 50p
 • Psykiatri 1 – 100p
 • Gerontologi och geriatrik - 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 - 100p
 • Funktionsförmåga 1 - 100p

tot 800 p - Vårdbiträdesdiplom


fortsättning till Undersköterskeexamen:


 • Samhällskunskap 1a1 - 50p
 • Social omsorg 2 - 100p
 • Omvårdnad 2 - 100p
 • Psykiatri 2 - 100p
 • Funktionsförmåga 2 – 100p
 • Hälso- och sjukvård 2 - 100p
 • Vård och omsorg specialisering - 100p


tot 1500 p - Undersköterskeexamen

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Inga-Lill Benjaminsson

Vård-och omsorgslärare


Inga-Lill.Benjaminsson@lysekil.se


CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75