Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Till startsidan

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro ska du alltid oavsett orsak anmäla dig frånvaro till ansvarig lärare via telefon på eller genom att skicka ett mail.

 

Frånvaro på grund av sjukdom

Om du blir sjuk under studietiden ska du meddela Försäkringskassan redan första sjukdagen. Meddela även din lärare om din frånvaro, håll kontakten så du inte riskerar stuideavbrott. Efter 7 dagars frånvaro p.g.a. sjukdom ska du lämna ett läkarintyg till försäkringskassan och skolans studie-och yrkesvägledare.

 

Frånvaro på grund av vård av barn

Anmälan om frånvaro på grund av vård av barn eller annan nära anhörig, samt försäkran, ska göras till CSN och berörd lärare. Håll kontakten så att du inte riskerar studieavbrott.

 

Ej meddelad frånvaro

Om du är frånvarande från skolan under en sammanhängande period av två veckor utan att meddela frånvaroorsak kommer skolan att kontakta dig. Du ska då omgående kontakta din studie- och yrkesvägledare och lärare annars riskerar du att strykas från kursen vilket påverkar din rätt till studiemedel.

 

Frånvaro mer än tre veckor

Om du som elev har påbörjat en kurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att meddelat förhinder pga. sjukfrånvaro, vård av barn eller beviljad studieledighet anses du enligt lagen ha avbrutit kursen. Det innebär att du blir utskriven från kursen/kurserna, vilket kan få allvarliga konsekvenser både för dina studier och för din studieekonomi. Skolan har skyldighet att rapportera till CSN om du stryks från eller avbryter dina studier. Det kan innebära att CSN stoppar sina utbetalningar av studiestöd och du kan även bli återbetalningsskyldig för redan utbetalda studiemedel. Vill du fortsätta studera måste du kontakta studie-och yrkesvägledaren och söka kursen på nytt.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Sotenäs Symbioscentrum

Hagabergsindustrigata 1

456 31 Kungshamn

 

Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakta oss

Besökstid

Måndag - fredag

08:00 - 16:00

 

Skicka e-post


Du kan även hitta oss här