Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Betyg

När lärare sätter betyg utvärderar de allsidigt dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i skolans ämnes-och kursplaner. Betyget som läraren sätter ska spegla den kvalitet som du som elev uppvisar på ditt kunnande vid tiden för betygssättningen.


Betygsskalan

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt betyg. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet du som elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven.


Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av kunskaperna, på grund av frånvaro, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen och i betygsdokumenten.


Betygsdokument

Det finns flera typer av betygsdokument som du kan få inom kommunal vuxenutbildning. Vi skickar endast ut betygen på elevernas önskemål.


Slutbetyg motsvarar en avslutad gymnasieutbildning


Gymnasiexamen erhålls när du har uppnått kraven för gymnasie-examen ska ett examensbevis utfärdas

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

ÅSA KARLSSON


Studie- och Yrkesvägledare


syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75