Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Validering

Validering använd som verktyg för att synliggöra den samlade kompetensen hos dig som invivd basrat på tidigare kunskaper och erfarenhetr i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden.

 

Validering innebär att göra en kartläggning och bedömning av de kompetenser som inte alltid framgår i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Baserat på tidigare erfarenheter så finn det möjlgehet att kunna tillgodoräkna sig delar av eller hela kurser i en utbildning, vilket kan leda till prövning och/eller betyg.

 

Valideringen och bedömningen kan exempelvis i samråd med ansvarig kurs/yrkeslärare och yrkesbedömare där du får genomföra olika självskattningar och visa dina teoretiska och praktiska examinationsformer. Allt för att säkerställa att du har motsvarande kunskaper som finns beskrivna för utbildningen och de olika kurs-och ämnesplanerna.

 

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att, om möjligt, skapa en individuellt anpassad studieplan och om du är intresserad av att veta mer om validering.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll