Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Social symbios

Social symbios bygger inte på fysiska flöden mellan företag utan istället på mänskliga resurser och kompetens. På samma vis som i den Industriella symbiosen så blir nyttan större genom samverkan. Symbioskartan befolkas av människor: Företagsledare och anställd personal, luttrade entreprenörer och nystartsföretagare samt innovatörer och utvecklare.


Arbetet med den Sociala symbiosen syftar till att stödja entreprenörerna inom grön ekonomi, bidra till att säkra kompetensförsörjningen av den personal som krävs inom symbiosföretagen, koppla samman innovatörer med affärsutvecklare eller entreprenörer med forskning- och utvecklingsresurser. Sotenäs kommun är en perifer landsbygdskommun och det är ett ständigt pågående arbete med att stärka kopplingen till det regionala innovationssystemet, vara á jour med de nationella stödverktygen och nätverka med relevanta lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.


Social symbios innefattar bland annat:


  • Kompetensförsörjning
  • Kunskapsutbyte
  • Utbildning - Det livslånga lärandet
  • Arbetsmarknadsenheten - Arbetsträning
  • Gröna hållbara arbetstillfällen
  • Stärka relationer och främja samverkanKompetensmäklarfunktionen

Traditionellt har symbioskluster skapat miljönytta genom att samverka kring material och energi. Sotenäs kommun vill ta symbios ett steg längre. Vi tror att befolkningens kompetens är avgörande för ett hållbart näringsliv.

Genom samverkan kring kompetensutveckling bygger vi kunskap som skall försörja våra symbiosföretag, bli framtidens entreprenörer och näringslivets medarbetare.


På Sotenäs Symbioscentrum finns en funktion som heter ”Kompetensmäklare”. Kompetensmäklaren förmedlar kompetens och utbildningsbehov genom att vara en länk mellan företag/arbetsliv och utbildningsanordnare. Funktionen är ett steg i arbetet att möta verksamheternas utmaningar att säkra framtida kompetensförsörjning och hjälpa människor till attraktiva arbeten.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll