Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny


Orienteringskurs/Samhällskunskap

Kursen är på lätt svenska och vänder sig till utrikesfödda som studerar vid kommunala vuxenutbildningen. De har då möjlighet att läsa orienteringskursen i kombination med sina SFI-studier.


Kursen syftar till att på grundläggande nivå utveckla kunskaper om samhället och om människors livsvillkor och hur individen och samhället påverkar varandra.


De olika ämnena samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi bidrar med olika perspektiv på det svenska samhällets utveckling och förutsättningar.


Målsättningen är att ge eleverna verktyg så de kan delta i samhällslivet, och att kunna påverka sin livssituation och bidra till en samhällets utveckling samt att vara rustade för ett liv i Sverige.


Kursen ger kunskaper om tex. Sveriges geografi, befolkning, olika naturtyper . Kartans uppbyggnad. Orsak och konsekvenser vad gäller immigration.


Vi jämför de olika världsreligionerna, skillnader och likheter. Undervisningen ska utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar. Hur olika traditioner och högtider har påverkat det svenska samhället.

Den svenska demokratin och hur Sverige och kommunerna styrs.


Kursen ger en återblick i Sveriges historia för att få en historisk referensram som ger en förståelse för nutiden.


Kursen ger kunskap om våra centrala samhällsfunktioner tex räddningstjänst ,sjukvård och socialtjänst.


Kursen ger grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter, lagar och normer.


kursen ger grundläggande kunskaper om offentlig ekonomi, skatt mm.


Vi gör olika studiebesök som tex kommunkontoret, kyrkan, räddningstjänsten och museum.


Efter avslutad kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75