Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny


Orienteringskurs/

Arbetsmarknadskunskap

Kursen är på lätt svenska och vänder sig till utrikesfödda som studerar vid kommunala vuxenutbildningen. De har då möjlighet att läsa orienteringskursen i kombination med sina SFI-studier.


Kusen syftar till att ge utrikesfödda elever grundläggande arbetsmarknadskunskaper för att etablera sig och stärka sin ställning på den lokala arbetsmarknaden. Målsättningen är att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex arbetsmarknad och underlätta och påskynda möjligheterna till att vara bättre rustade för ett framtida jobb i Sotenäs kommun.


Orienteringskursen ger möjligheter till inblick om branscher och yrken samt kunskap om olika arbetsgivare, arbetsplatser och arbetsuppgifter genom studiebesök. Eleverna får tillfälle att reflektera över det svenska arbetslivet och den svenska arbetsmarknadens villkor, lagar, regler och normer. Samtidigt får de kunskap om hur svensk arbetsmarknad förändrats över tid, hur den ser ut idag och vad som krävs av individer på arbetsmarknaden.


I kursen får eleverna utrymme att reflektera över hur man kan uttrycka sina egna kompetenser och erfarenheter ur ett arbetslivsperspektiv genom olika jobbsökaraktiviteter. Kursinnehållet anpassas även utifrån elevernas förkunskaper, intressen, önskemål och erfarenheter vilket gör att innehållet kan variera stort.


Efter avslutad kurs erhåller samtliga deltagare ett diplom tillsammans med ett intyg om att man fullföljt orienteringskursen i Sotenäs kommun.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75