Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Gymnasie Samhällsvetenskap

Ämne - Samhällskunskap

Utbildningsformat: Hybrid


för mer info: Ämne - Samhällskunskap (Komvux gymnasial) - Skolverket Länk till annan webbplats.


Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår.


Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.


Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng, kurstid 10 veckor. EJ Högskoleförberedande
  • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng, kurstid 10 veckor. Högskoleförberedande
  • Samhällskunskap 1b, 100 poäng, kurstid 20 veckor. HögskoleförberedandeÄmne - Historia

Utbildningsformat: Hybrid


för mer info: Ämne - Historia (Komvux gymnasial) - Skolverket Länk till annan webbplats.


Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid.


Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.


Kurser i ämnet

  • Historia 1a1, 50 poäng, kurstid 10 veckor. EJ Högskoleförberedande
  • Historia 1a2, 50 poäng, kurstid 10 veckor. Högskoleförberedande
  • Historia 1b, 100 poäng, kurstid 20 veckor. Högskoleförberedande


Ämne - Religionskunskap

Utbildningsformat: Hybrid

för mer info: Ämne - Religionskunskap (Komvux gymnasial) - Skolverket Länk till annan webbplats.


Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt.


Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.


Kurser i ämnet

  • Religionskunskap 1, 50 poäng, kurstid 10 veckor.


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75