Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Gymnasie Matematik

Utbildningsformat: Hybrid


För mer info: Ämne - Skolverket Länk till annan webbplats.


Ämne - Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.

I takt med att samhället digitaliseras används matematiken i alltmer komplexa situationer.

Matematik är även ett verktyg inom vetenskaper och yrkesliv samt har en avgörande roll inom naturvetenskap. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.


Skall jag läsa spår a,b eller c?

1a, 1b och 1c bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.


  • Kurserna 1a och 2a ska ingå i samtliga yrkesprogram.
  • Kurserna 1b, 2b och 3b ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskaps-programmet.
  • Kurserna 1c, 2c, 3c, 4c och 5c ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Kontakta vår Studie- och Yrkesvägledare för att få hjälp med vilka kurser du behöver läsa.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75