Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

- Intern och Extern Kommunikation, 100p

Krav för kursen

Kursen ligger inom ämnet "Information och kommunikation" och bygger vidare på kursen "Information och kommunikation 1, 100p". I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Verbal och ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang.
  • Medieträning för information och kommunikation.
  • Olika medier och mediers roll i samhället.
  • Betydelsen av informationsteknik och hur den påverkar individens roll ur både ett yrkes- och ett medborgarperspektiv.
  • Hantering av begrepp och terminologi inom sociala medier.
  • Webbaserade marknadsundersökningar inom yrkesområdet.
  • Layout, framställning och distribution av dokument, till exempel personalinformation, reklamblad och instruktioner.
  • Digital bildhantering och framställning av rörlig bild.
  • Konstruktion och publicering av en webbplats.
  • Lagar och andra bestämmelser som rör produktion och publicering av material.


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75