Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Enskilda kurser VT23


Grundläggandekurser

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan. Den ger en bred allmän kunskap för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

För heltidsstudier räknas 20 poäng per vecka.


Om du saknar färdigheter/kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att studera på grundläggande nivå. Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola Då du antas till kursen blir du kallad till ett test för placering på rätt delkurs/nivå.


Gymnasiekurser

Du kan studera gymnasiala kurser för att skaffa dig  en gymnasieexamen för att få behörighet till fortsatt utbildning inom t ex högskolan, yrkeshögskola etc.


Du kan välja olika nivåer, läsa i olika takt och med olika typer av upplägg. För att läsa kurser på gymnasial nivå rekommenderas kunskaper motsvarande grundläggande nivå (grundskolans nivå).


Orienteringskurser

Orienteringskurser får inte ingå i en gymnasieexamen från komvux.

Efter kursen får eleven ett intyg, inte betyg.

En orienteringskurs ska ha ett eller flera av följande syften:

* Medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval.

* Ge ökade studietekniska färdigheter

* Vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden

* Ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige

* Ge grundläggande digital kompetens


Notera Hybridkurser nedan markerade med "2"

 

Kursutbud VUX Sotenäs 2023

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75