Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Studerandeinflytande

Fyll i en bildbeskrivningstext

För att du som elev ska ha möjlighet att påverka din studietid så informerar skolan vid uppstarten om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för utbildningen. Inom ramen för vuxenutbildningen ska du som elev få möjlighet till inflytande och delaktighet för att kunna påverka din utbildning och undervisning.

Elevinflytande

Vid uppstarten av utbildningen ska du som elev erbjudas ett enskilt samtal med läraren i varje kurs för att få information om kursens innehåll, progression, bedömning, betygsättning, kurslitteratur etc. Du ska även få möjliget att sätta upp ett mål för dina stuider och berätta vilka förväntingar du har på kursen.

Kontinuerligt under kursen gång ska du få information om dina studieresultat och vad de behöver göra för att för att nå dina mål i kursen. Du ska även få möjligt att göra en kursutvärdering och skolutvärdering för att lärarna och skolan ska arbeta för att förändra utbildningen och undervisningen utifrån elevernas behov, önskemål och för förutsättningar.

 

Studeranderåd

Studeranderådet sammanträder två gånger per läsår och syftar till att ta tillvara på elevernas tankar, åsikter och önskemål om skolan. Målsättningen med rådet är att ni som elever ska få ett ökat inflytande över arbetsmiljön, kursutbud, trivsel och annat som påverkar studierna. Råder består av representanter från skolans ledningsgrupp, lärare och minst en elev från de olika delarna av skolan. I suderanderådet får ni som elever ta del av resultatet och diskutera utfallet av skolutvärderingen, skyddsronder, arbetsmiljöarbetet. Ni får komma med förslag samt önskemål om vad som kan förändras och förbättras på skolan.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll