Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

SeaMe

Projektet ska genom utveckling av en produkt, bidra till ett proaktivt system som gör att fiskeredskap inte hamnar på havets bottnar utan ingår i ett cirkulärt kretslopp.


Innovationen för systemet och produkten ska hjälpa till att lokalisera försvunna redskap och möjliggöra att de enkelt kan bärgas för att sedan hållbart tas omhand. Vanligt är att ytmarkören till fiskeredskapen försvinner på grund av dåligt väder, att det blir påkört av fartyg eller att redskapet sätts för djupt och ytmarkören inte återfinns. Händelser som gör att fiskeredskap hamnar på havets botten.


Med anslutning till den Marina Återvinningscentralen och samarbete med yrkesfiskare ska projektet bidra till ett cirkulärt och hållbart användande av fiskeredskap.

 

Projektet är en del av ett större projekt med syfte att utveckla ett system för lokalisering och bärgning av fiskeredskap. Att redskapen kan återgå till ägaren och dessutom ingå i ett cirkulärt kretslopp.

Kort fakta

Period: 18 november 2020 - 31 november 2022

Projektledare: Fiskareföreningen Norden

Samverkanspartners: Fiskareföreningen Norden, Cmar

Finansiär: Leader Bohuslän, Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Totalbudget: 532 398 kr

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Emma Ek

Symbiosutvecklare


emma.ek@sotenas.se

 

0790 - 610 743