Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Till startsidan

Pågående projekt

ENSILAGE

Industriell beredning av fisk och skaldjur ger upphov till enorma mängder biprodukter. Restprodukterna har ett högt näringsvärde men är trots det betingade med ett lågt värde och betraktas som avfall eller i bästa fall som fiskmjölsråvara.

NIV

Kust- och landsbygdskommuner behöver bli attraktiva platser att bo och verka på. Projektet NIV verkar inom de områdena och har personer med utländsk bakgrund som målgrupp. De övergripande målen: fler entreprenörer, företag och jobb.

Spökredskap

Sotenäs kommun planerar att med hjälp av yrkesfiskare samla in förlorade fiskredskap längs bergskanter i Sotenäs kommun.

SETS II

Skandinavisk Elektrisk Transport System II

Projektet SETS II vill bidra till att regionernas hamnar snabbare ska ställa om till eldrift och därmed minska koldioxidutsläppen.

Internet of Things

Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios: En fallstudie hos Sotenäs kommun

Testbädd Marint avfall

Projektet handlar om utveckling och etablering av en testbädd för marint avfall innehållande en fysisk del, en innovationsmiljö samt ett nätverk till andra testbäddar.

Cirkulär bioekonomi

Syftet med detta projekt är att öka mängden KRAV-certifierad gödning från den lokala biogasanläggningen till trädgårds- och jordbruksföretag i SME-storlek.

Projektet kommer att etablera en klustersamverkan med aktörer längs hela värdekedjan från innehavare av potentiellt substrat till mottagare av KRAV-certifierad gödning.

Utvecklad cykelturism i Sotenäs

Det finns ett stort behov att tryggt, säkert och hållbart kunna ta sig med cykel mellan orter och besöksmål inom Sotenäs kommun.

Projektet vill identifiera och utveckla lämpliga och säkra cykelområden i Sotenäs i samverkan mellan Sotenäs kommun som huvudman samt markägare, näringsliv och övriga aktörer genom inventering, workshops och dialog mellan parterna.

Publicerad: 2018-07-12 14.09

Senast ändrad: 2020-03-31 13.36

 

Dela detta innehåll

PER SVENSSON

Utvecklingschef
 

per.svensson@sotenas.se
072-5023180

LEIF ANDREASSON

Utvecklingsstrateg

 

leif.andreasson@sotenas.se

0523 - 66 46 96 

Sotenäs Symbioscentrum

Hagabergsindustrigata 1

456 31 Kungshamn

 

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Besökstid

Måndag - fredag

08:00 - 16:00

 

Skicka e-post


Du kan även hitta oss här